เสาข้างเล็กไม่อัดยาง ขนาด 1.0*42*48 มม.
เสาข้างเล็กอัดยาง ขนาด 1.0*42*48 มม.
   
   
   
เสาข้างใหญ่ไม่อัดยาง ขนาด 1.6*60*70 มม.
เสาข้างใหญ่อัดยาง ขนาด 1.6*60*70 มม.
   
   
   
เสาข้างจัมโบ้ ขนาด 2.0*70*100 มม.