ระบบสปริงมือดึง

เป็นระบบที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยกำลังคน ความกว้างของประตูไม่ควรเกิน 4 เมตรและความสูงก็ไม่ควรเกิน 4 เมตร น้ำหนักของประตูเฉลี่ยไม่ควรเกิน 120 กิโลกรัม ถ้าต้องการความกว้างที่มากกว่า 4 เมตร ควรแบ่งประตูออกเป็นช่วงๆและเสริมเสากลางโดยแต่ละช่วงกว้างไม่เกิน 4 เมตร

 

ระบบรอกโซ่

เป็นระบบที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยกำลังคน สามารถรองรับประตูที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบสปริงโดยขนาดของประตูกว้างไม่เกิน 7 เมตรและสูงไม่เกิน 5 เมตร น้ำหนักไม่ควรเกิน 700 กิโลกรัม ที่รับน้ำหนักได้มากเนื่องจากระบบนี้ใช้ระบบรอกในการช่วยทดน้ำหนกแต่ว่าประตูแบบรอกโซ่นี้สามารถเปิดปิดได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีประตูที่เป็นทางออกอยู่อีกทางหนึ่ง เพื่อไว้เป็นทางออกหลักจากปิดประตูเหล็ก ประกอบอยู่ในประตูม้วนก็ได้

 

ระบบมอเตอร์

เป็นระบบที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้สามารถรองรับประตูที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยรับน้ำหนักได้สูงถึง 2,000 กิโลกรัม มีขนาดความกว้างในช่วง 3-15 เมตร ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ที่ใช้ โดยปกติประตูระบบนี้จะมีรอกโซ่ฉุกเฉินที่ควบคุมด้วยมือไว้ใช้เปิดปิดแทนได้ กรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้ยังต์ใช้ร่วมกับรีโมคอรโทรล เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น