ใบลอนเดี่ยวเล็ก เบอร์ 23

ใบลอนเดี่ยวเล็ก เบอร์ 22

หนา 0.5 มม.

หนา 0.7 มม.

     

ใบลอนใหญ่ เบอร์ 22

ใบลอนใหญ่ เบอร์ 20

ใบลอนใหญ่ เบอร์ 19

หนา 0.7 มม.

หนา 0.9 มม.

หนา 1.0 มม.

     

ใบลอนจัมโบ้ เบอร์ 18

ใบลอนจัมโบ้ เบอร์ 16

หนา 1.2 มม.

หนา 1.6 มม.